หลักปฏิบัติวิถีจิตเพื่อชำระจิตให้ผ่องใส​ 5​ ขั้น​ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า

บอร์ด ความรัก,หลักปฏิบัติวิถีจิตเพื่อชำระจิตให้ผ่องใส​​ขั้น​ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสหลักปฏิบัติวิถีจิตเพื่อชำระจิตให้ผ่องใส​ 5​ ขั้น​ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า//////(1) กายรวมจิต(2) ทิ้งกายเหลือแต่จิต(3​) ชำระล้างจิต​เหมือนสุนัขสลัดขน​เปียกน้ำ​ ทำให้จิตเบา​ วาง-ว่าง จากอกุศลธรรมทั้งปวง​ ผลคือกายเบา จิตเบา เรียกว่าลหุตา(4) ทิ้งจิต​-ไม่มีจิต​เหลือแต่ว่าง-รู้ โดยให้รู้นำว่าง ไม่เสพอารมณ์(5) ทิ้งว่าง​- อยู่กับจิตรู้และปัญญาผลคือ รู้อย่างซื่อตรง มีความเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริง​ (สัมมาทิฐิ)สู่ขั้น "อธิจิตเตจะอาโยโค ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง"หรือประกอบสัมมาทิฐิ​ ความเห็นชอบ​ในชีวิต : ไม่ทำชั่ว ทำความดี ชำระจิต ให้เห็นตรงและถูกต้องตามความเป็นจริงภาพประกอบ พระกากัน มาลิค ซุป'ตาร์บอลลีวู๊ดที่เคยแสดงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง "เจ้าชายสิทธัตถะ" ของศรีลังกา ที่เพิ่งบวชวันนี้