รัฐบาลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบอร์ด ข่าววันนี้ เนื้อหาโดย Wut15รัฐบาลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อเปิดประตูค้าขายและเปิดโอกาสของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์ของประเทศและของประชาชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของโลก .เศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 11 กันยายน 2566