ทราบหรือไม่ว่า ไม่ระบุ "ศาสนา" บนบัตรประชาชนได้

บอร์ด ความรัก,ทราบหรือไม่ว่าไม่ระบุquotศาสนาquotบนบัตรประชาชนได้ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย minigunอ้างอิงตาม พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ได้บังคับในการระบุศาสนามาตรา 7 ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และ รายละเอียดของรายการในบัตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ในบัตรอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้(1) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปถ่ายและเลขประจำตัวของผู้ถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผู้ถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้...จะเห็นว่า บัตรประจำตัวประชาชน ตามกฎหมายนั้นไม่จำเป็นต้องมีการระบุศาสนาแต่อย่างใดครับ อย่างผมผมถือว่าเป็นคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธตามพ่อแม่ แต่ไม่ได้มีศรัทธามากนักในศาสนาใดๆ ส่วนตัวเชื่อว่าศาสนาไม่ได้ช่วยให้ผมเป็นคนดีหรือไม่ดี ผมเป็นคนดีได้ด้วยตัวผมเอง ทำงาน หาเงิน เก็บเงิน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตัวเอง นั่นคือการใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ปกติคนหนึ่งที่ไม่เคยทำเรื่องเดือดร้อนให้ใคร ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน ผมดำเนินชีวิตด้วยหลักของเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ อะไรเข้าหลักของเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ มีความถูกต้อง ผมก็เชื่อตามนั้น ทำตามนั้น อะไรไม่เข้าหลักการวิทยาศาสตร์ ผมก็ไม่เชื่อ ไม่ทำตามนั้น ผมไม่ได้ใช้หลักการตามพุทธศาสนานำการดำเนินชีวิต เพราะผมไม่เชื่อในชาติหน้า ไม่เชื่อในภพภูมิ ไม่เชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ส่วนเรื่องของศีล 5 เป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรทำอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ ผมจึงไม่เชื่อว่า การทำบุญในชาตินี้ จะส่งผลไปชาติหน้าได้ยังไง ในเมื่อชาติหน้ามันไม่มี ผมเพียงแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงเท่านั้น การทำดีก็ทำเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวมีความรู้สึกดีที่ได้ทำ มีความสบายใจ ไม่ได้สนใจหลักของศาสนา ไม่ได้ทำดีเพื่อหวังบุญในชาติหน้า ไม่หวังทำบุญเอาหน้าใคร ไม่ชอบการทำบุญทำทานตามหลักความเชื่อที่งมงาย ไม่สนใจการกราบไหว้ปูนปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่สนใจการบูชาวัตถุมงคล ไม่สนใจวัตถุมงคลใดๆ ไม่สนใจความเชื่อของคนโบราณ ที่เชื่องมงายในเรื่องคาถาอาคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การดูดวง โหราศาสตร์ โชคชะตา การดูหมอ หรือการซื้อหวย ล็อตเตอรี่ ผมไม่สนใจทั้งนั้น รวมทั้งไม่สนใจเสวนากับคนที่งมงายใช้ความเชื่อนำวิทยาศาสตร์ เพราะผมเชื่อว่าโลกเจริญมาได้ทุกวันนี้ เพราะวิทยาศาสตร์นำทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งใดนำวิทยาศาสตร์ได้ สิ่งใดไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าเป็นเรื่องโกหก ไม่จริง เอาไว้ก่อน และคนที่เชื่อสิ่งโกหก ไม่จริง คือ คนที่งมงาย ไร้สาระ ซึ่งผมไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้ เพราะผมมีสิทธิที่จะเชื่ออย่างนี้ มันคือตัวผม และก็ไม่ควรมีใครที่มาก้าวล่วงใดๆในตัวผม มานำเรื่องงมงายใส่ในสมองผม เพราะผมไม่สนใจเรื่องเหล่านั้น ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่มีความคิดแบบผม แม้จะนับถือพุทธในบัตรประชาชน ผมกำลังจะบอกว่า คุณสามารถทำเรื่องแจ้งแก้ไขข้อมูลเรื่อง ศาสนาในบัตรประชาชนได้ ทางอำเภอหรือเขตเขาสามารถทำเรื่องให้คุณได้ เพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากขนาดนั้นในโลกปัจจุบันและโลกอนาคต และเราไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาใดก็ได้ ปัจจุบันมีคนจำนวนมากถึง 1,100 ล้านคนที่ประกาศตัวเองว่า เป็นคนไม่นับถือศาสนาใดๆ