เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงสุด 5 จังหวัด

บอร์ด ข่าววันนี้ เนื้อหาโดย Wut15เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงสุด 5 จังหวัด จริงหรือ?เตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงสุดจังหวัด.ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงสุด 5 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง ✅.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศเตือนหลังตรวจสอบข้อมูลจากดาวเทียมพบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความชื้นในดินทั้งประเทศลดลง 5% และมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่มีระดับความเสี่ยงแล้งสูงมากในพื้นที่ 17 จังหวัด 43 อำเภอ.โดย 5 จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, ชัยนาท และอุทัยธานี.อย่างไรก็ตาม GISTDA วิเคราะห์ ติดตาม สรุปสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนี้ เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนให้กับเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้วางแผนและบรรเทาปัญหาด้านน้ำที่จะมีต่อภาคการเกษตรต่อไป.ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gistda.or.th หรือ โทร. 02-141-4444, 02-141-4674.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม..#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ข่าวภัยพิบัติ #ภัยแล้ง #เสี่ยงภัยแล้ง #เตือนภัย