ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ พระราชทานกำลังใจให้ 13 ชีวิต รวมทั้งครอบครัว และ เจ้าหน้าที่

บอร์ด ความรัก,ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานกำลังใจให้ชีวิตรวมทั้งครอบครัวและเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ผมมีแฟนเป็นผู้ชายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ พระราชทานกำลังใจให้ 13 ชีวิต รวมทั้งครอบครัว และ เจ้าหน้าที่